Menu:

 • Strona główna
 • Aktualności
 • O szkole
 • Patron szkoły
 • Dokumenty
 • Kadra
 • Uczniowie
 • Dla rodziców
 • Projekty, programy
 • Comenius
 • Konkursy
 • Sport
 • Zajęcia dodatkowe
 • Wycieczki szkolne
 • Klub AK
 • Przedszkole
 • Biblioteka
 • Pedagog szkolny
 • Absolwenci
 • Przedstawienia
 • Adres

  Szkoła Podstawowa w Gródku

  • Gródek 38
  • 33-331 Stróże
  • tel. 018 4474211

  Ważne strony


  Comenius
  "Uczenie się przez całe życie"

  Od 1 września 2013 roku po raz trzeci szkoła nasza rozpoczęła międzynarodową współpracę w ramach programu "Comenius - uczenie się przez całe życie", projekt ten będzie realizowany w latach 2013 - 2015.
  Temat przewodni aktualnego projektu to:

  "We want give Europe green heart - here, there, everywhere" - Zielone serce dla Europy.

  Naszymi partnerami są szkoły: z Niemiec - pełnią rolę koordynatora, Czech, Włoch, Szwecji, oraz z Portugalii.  Cele oraz działania zaplanowane w naszym projekcie umożliwią szkole pracę w "duchu europejskim" wykorzystując jednocześnie innowacyjne metody nauczania. Nauczanie wielokulturowe jest równie ważne jak język Angielski w dzisiejszej Europie. Dlatego chcemy wypracować "bank słów" w językach naszych partnerów, których będziemy się uczyć, aby wykorzystać je podczas wymiany korespondencji i podczas obozu międzynarodowego.
  Mamy nadzieję, że wizyty studyjne, lekcje z nauczycielami z krajów partnerskich, oraz wymiana korespondencji pomiędzy uczniami przyczynią się do lepszego zrozumienia historii i kultury innych narodów a co za tym idzie do wychowania w duchu tolerancji, oraz rozbudzą w uczniach ciekawość do poznawania świata, a co ważne, także motywację do nauki języka angielskiego i wiarę w swoje możliwości.Po raz pierwszy do naszego programu dołączyły również przedszkola, które również będą włączone do niektórych zadań. Zaplanowane zostały także obozy międzynarodowe, które umożliwią aktywnym uczniom niezależnie od ich statusu finansowego na spotkanie z kolegami z krajów partnerskich, jednocześnie to doświadczenie da im podstawy do "uczenia się przez całe życie".
  Nawiązując do programów szkolnych nasz program w wielu swoich działaniach odwołuje się do problemów środowiska oraz ekologii dlatego zaplanowaliśmy np. sprzątanie świata, posadzenie drzew, prace w gospodarstwie rolnym oraz inne zajęcia praktyczne. Lekcje i zajęcia przeprowadzone podczas wizyt pozwolą również nauczycielom zdobyć nowe doświadczenia w pracy pedagogicznej. Współpraca pomiędzy kadrą pedagogiczną, rodzicami i szkołą przyczyni się do powodzenia projektu. Szkoły będą mogły zaprezentować swoja pracę na szerszym forum poprzez organizację wizyt, imprez sportowych, wystaw i spotkań z władzami lokalnymi, co jednocześnie pozwoli im na podniesienie poziomu ich pracy.
  Szkoły biorące udział w projekcie - krótka charakterystyka.
  Zobacz więcej .........  PIERWSZY ROK WSPÓŁPRACY
  Zobacz więcej .........  DRUGI ROK WSPÓŁPRACY
  Zobacz więcej .........